Asbestia ja mineraalikuituja rakennuspölyssä

Rakennuspölyä, mineraalikuituja ja asbestikuituja pölynäytteessä
Rakennuspölynäytteen koostumuksen analyysi: asbesti- ja mineraalikuituja sekä kiviaines- ja metallihiukkasia. 2000X suurennos.